WE CARE

Botnia care on yksityinen palveluntuottaja, joka tarjoaa sosiaali- ja terveydenhuollon avopalveluita asiakkaan eri tarpeisiin yhdessä suunniteltuina. Asiakkaan tarpeiden perusteella tehdään yksilöllinen suunnitelma. Palvelumme on suunnattu kaikille, joilla on hoidon tai tuen tarvetta yksilönä ja/tai perheenä.

WE CARE

Botnia care on yksityinen palveluntuottaja, joka tarjoaa sosiaali- ja terveydenhuollon avopalveluita asiakkaan eri tarpeisiin yhdessä suunniteltuina.

MEISTÄ

Osa meistä tarvitsee enemmän tai vähemmän tukea arkipäiviinsä. Tällä hetkellä, huomenna tai loppu elämänsä. Tuki jota sinä tai läheisesi tarvitsee tulee olla ammattitaitoista ja tavotteellista. Siinä kohtaa me astumme kuvioon.

Palvelulupauksemme on toimia asiakaslähtöisesti, joustavasti ja luottamuksellisesti työskennellessämme lasten, nuorten, aikusten ja koko perheen kanssa. Palvelut räätälöidään yhteistyössä kunnan sosiaalihuollon viranhaltijan kanssa juuri perheen, lapsen tai/ja nuoreen tarpeisiin sopivaksi. Meille voi varata ajan ilman lähetettä.

Yrityksessä mukana oleva henkilökunta on ammattitaitoista ja meillä on pitkä työkokemus. Keskeisiäosaamisaluetta ovat perhetyö, kognitiivinen psykoterapia ja lastensuojelutyö ovat keskeisiä osaamisalueitamme.

PALVELUMME

emdr

EMDR

EMDR-terapia on lyhenne sanoista "Eye Movement Desensitization and Reprocessing Therapy". Tämä psykoterapiamenetelmä voi auttaa vähentämään aiemmista kokemuksista johtuvaa, jokapäiväiseen elämään haitallisesti vaikuttavaa stressiä.

Nepsy valmennus

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus sopii henkilöille, joilla on neuropsykiatrisia häiriöitä, kuten ADHD (ADD), Tourette, autismikirjon häiriöitä, erilaisia kehityshäiriöitä tai oppimisvaikeuksia. ADHD (ADD), Tourette, autismikirjon häiriöitä tai erilaisia kehityshäiriöitä.

kognitiv-terapi

Kognitiivinen psykoterapia

KKT eli kognitiivinen käyttäytymisterapia on psykoterapeuttinen menetelmä, jossa tavoitteena on auttaa asiakasta työstämään sellaisia ajatuksia, tunteita ja toimintamalleja, jotka palvelevat huonosti tarkoitustaan ja johtavat siten henkiseen pahoinvointiin. Terapiaan kuuluu sekä kognitiivista terapiaa että käyttäytymisterapiaa. KKT on suunnitelmallista, aktiivista ja oivallusta edistävää psykoterapiaa, jossa pääpaino on ennemminkin nykyhetkessä ja tulevassa kuin menneessä.

eftervard.pg

Jälkihuolto

Botnia Care tarjoaa lastensuojelulain mukaista jälkihuoltoa. Lähtökohtana on nuoren asiakassuunnitelman mukainen palvelu, jonka tarkoitus on tukea itsenäistymistä ja oman elämän hallintaa nuoren omassa ympäristössä. Toiminta arvioidaan säännöllisesti ja yhteistyötä tehden sosiaalitoimen ja perheen kanssa. Asiakastapaamiset toteutetaan yksilöllisesti nuoren elämäntilanne huomioiden ja tarpeen mukaisesti asiakkaan kotona tai muussa paikassa, joka edistää nuoren elämänhallinnan kulkua. Työmme tavoitteena on saada nuoresta kypsymään tasapainoinen aikuinen.

familjeterapi

Perhetyö

Botnia Care tuottaa lastensuojelun perhetyötä yhdessä sovitun asiakassuunnitelman mukaisesti lapsen ja perheen tarpeita tukien, perheen omassa elinympäristössä. Perhetyössä korostuu perheen vuorovaikutussuhteiden vahvistaminen ja perheen yhteisten voimavarojen löytäminen keskustelujen avulla. Yhdessä nuorten ja heidän perheensä kanssa asetetaan selkeät tavoitteet. Joskus perhekeskustelujen rinnalle tarvitaan yksilökeskusteluja nuoren ajatusmaailman selvittämiseen tai vanhemuuden tukemiseen sekä vahvistamiseen.

openvard

Avopalvelut

Tarjoamme lapsiperheille monipuolisia sosiaalihuollon avopalveluja. Palveluihimme kuuluvat perheiden, lasten- ja nuorten varhaiset tuki- ja ennaltaehkäisevät palvelut. Ennaltaehkäisevän työn tehtävänä on tukea elämänhallinnan ja omien voimavarojen käyttöönottoa sekä vahvistaa arjessa selviytymistä. Palvelut räätälöidään yhteistyössä kunnan sosiaalihuollon viranhaltijan kanssa juuri perheen, lapsen tai/ja nuoreen tarpeisiin sopivaksi. Järjestämme myös tapaamispaikkatoimintaa, joissa valvotut tapaamiset on mahdollista toteuttaa.

stodperson

Tukea arkeen

Osa meistä tarvitsee arjessaan enemmän tai vähemmän tukea. Sinun tai läheisesi tarvitseman tuen tulisi olla ammattimaista ja tarkoituksenmukaista. Juuri tämä on meidän osaamisaluettamme ja tarjoamme mielellämme apuamme erilaisiin elämäntilanteisiin.

Seksuaalineuvonta

Seksuaalineuvonta / terapia

Neuvonta ja terapia on yksilöllistä seksuaalisuuteen ja sukupuolisuuteen liittyvien asioiden ja ongelmien käsittelyä. Seksuaaliterapia on tarkoitettu kaikenikäisille ja erilaisissa elämäntilanteissa oleville ihmisille.