EMDR

EMDR-terapia on lyhenne sanoista ”Eye Movement Desensitization and Reprocessing Therapy”. Tämä psykoterapiamenetelmä voi auttaa vähentämään aiemmista kokemuksista johtuvaa, jokapäiväiseen elämään haitallisesti vaikuttavaa stressiä.

EMDR

EMDR-terapia on lyhenne sanoista ”Eye Movement Desensitization and Reprocessing Therapy”. Tämä psykoterapiamenetelmä voi auttaa vähentämään aiemmista kokemuksista johtuvaa, jokapäiväiseen elämään haitallisesti vaikuttavaa stressiä.

EMDR TERAPIA

EMDR-terapia on lyhenne sanoista ”Eye Movement Desensitization and Reprocessing Therapy”. Tämä psykoterapiamenetelmä voi auttaa vähentämään aiemmista kokemuksista johtuvaa, jokapäiväiseen elämään haitallisesti vaikuttavaa stressiä.

Aiemmat kokemukset voivat liittyä erilaisiin traumoihin, kuten onnettomuuksiin, väkivallan uhriksi joutumiseen, luonnonmullistuksiin tai sotaan, ja niistä on saattanut kehittyä traumaperäinen stressihäiriö (PTSD). EMDR-terapiaa voidaan käyttää myös ahdistuneisuuden ja alakuloisuuden käsittelyyn, erilaisten menetysten työstämiseen sekä tueksi somaattisten sairauksien hoitoon.

Terapia perustuu aivojen muistijärjestelmässä tapahtuvan tietojenkäsittelyn malliin ja menetelmässä yhdistyy piirteitä useista eri psykoterapiasuuntauksista, kuten kognitiivisesta käyttäytymisterapiasta, psykodynaamisesta teoriasta, käyttäytymisterapiasta ja systeemiteoriasta. Hoidossa käytetään bilateraalista stimulaatiota, joka useimmiten toteutetaan silmänliikkeinä. Nämä silmänliikkeet näyttävät vaikuttavan positiivisesti aivojen eri osien väliseen kommunikaatioon. Traumamuiston aktivoituessa ahdistuksen ja stressin tunne vähenee.

Menetelmällä on tieteellistä näyttöä ja sitä voidaan soveltaa myös muihin psyykkisiin ongelmiin, kuten kielteisiin elämäntapahtumiin liittyvään ahdistukseen tai masentuneisuuteen. Voidaan sanoa, että EDMR-terapia stimuloi aivojen sisäistä, luontaista tietojenkäsittelyjärjestelmää. Menetelmän avulla on mahdollista työstää häiritseviä muistoja, jotka ovat tallentuneet muistijärjestelmään dysfunktionaalisella tavalla.