NEPSY

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus sopii henkilöille, joilla on neuropsykiatrisia häiriöitä, kuten ADHD (ADD), Tourette, autismikirjon häiriöitä tai erilaisia kehityshäiriöitä.

NEPSY

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus sopii henkilöille, joilla on neuropsykiatrisia häiriöitä, kuten ADHD (ADD), Tourette, autismikirjon häiriöitä tai erilaisia kehityshäiriöitä.

NEPSY valmennus

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus sopii henkilöille, joilla on neuropsykiatrisia häiriöitä, kuten ADHD (ADD), Tourette, autismikirjon häiriöitä, erilaisia kehityshäiriöitä tai oppimisvaikeuksia.

Ratkaisukeskeistä neuropsykiatrista valmennusta voidaan käyttää myös aggressiivisen käyttäytymisen (käyttäytymishäiriöiden), pelkojen, ahdistustilojen, muun mielenterveyden häiriön tai esimerkiksi väärinkäytön hoidon tukena.

Ratkaisukeskeinen valmentaja ohjaa ja auttaa asiakasta löytämään omat, sisäiset voimavaransa sekä muovaamaan toimintatapojaan niin, että ne palvelevat paremmin senhetkistä elämäntilannetta, johon saattaa liittyä vaikkapa elämänhallinnan haasteita.