NEPSY
Lösningsfokuserad neuropsykiatrisk coaching lämpar sig för personer med neuropsykiatriska störningar, bl.a. ADHD (ADD), Tourette, autismspektrumstörningar samt olika utvecklingsstörningar och inlärningssvårigheter.
NEPSY
Lösningsfokuserad neuropsykiatrisk coaching lämpar sig för personer med neuropsykiatriska störningar, bl.a. ADHD (ADD), Tourette, autismspektrumstörningar samt olika utvecklingsstörningar och inlärningssvårigheter.

NEPSY Coaching

Lösningsfokuserad neuropsykiatrisk coaching

Lösningsfokuserad neuropsykiatrisk coaching lämpar sig för personer med neuropsykiatriska störningar, bl.a. ADHD (ADD), Tourette, autismspektrumstörningar samt olika utvecklingsstörningar och inlärningssvårigheter.

Lösningsfokuserad neuropsykiatrisk coaching kan även användas som stöd vid aggressivt beteende (beteendestörningar), vid rädslor, ångesttillstånd, övrig psykisk ohälsa eller missbruk.

En lösningsfokuserad coach vägleder och stöder klienten att hitta sina egna, inneboende resurser och fungerande tillvägagångssätt i den aktuella livssituationen, till exempel med utmaningar i livshantering.