EMDR
EMDR-terapi är en förkortning av ”Eye Movement Desensitization and Reprocessing Therapy.” Denna psykoterapimetod kan hjälpa människor att få mindre besvär efter upplevelser som skett i det förgångna och som kan störa vardagen.
EMDR
EMDR-terapi är en förkortning av ”Eye Movement Desensitization and Reprocessing Therapy.” Denna psykoterapimetod kan hjälpa människor att få mindre besvär efter upplevelser som skett i det förgångna och som kan störa vardagen.

EMDR TERAPI

EMDR-terapi är en förkortning av ”Eye Movement Desensitization and Reprocessing Therapy.” Denna psykoterapimetod  kan hjälpa människor att få mindre besvär efter upplevelser som skett i det förgångna och som kan störa vardagen.

Dessa tidigare upplevelser kan handla om trauman av olika slag som t.ex. olyckshändelser, övergrepp, naturkatastrofer eller krig och som kan ha utvecklats till ett posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Förutom detta kan EMDR-terapi också användas vid ångesthantering och nedstämdhet, efter olika former av förluster och på somatiska sjukdomar. 

Terapin har sin utgångspunkt i en modell för hur informationsbearbetningen sker i hjärnans minnessystem och kombinerar inslag från olika psykoterapeutiska skolor, bland annat kognitiv beteendeterapi, psykodynamisk teori, beteendeterapi, och systemteori. Behandlingen kombineras med bilateral stimulering, vilken oftast sker via ögonrörelser. Kommunikationen mellan olika delar av hjärnan tycks påverkas positivt av dessa ögonrörelser och ångestpåslaget minskar när traumaminnet aktiveras.

Metoden har vetenskaplig grund och kan även tillämpas på annan psykisk problematik, t.ex. ångest eller depressivitet  förknippad med negativa livshändelser. Man kan säga att EMDR-terapi stimulerar hjärnans inre, naturliga system för att bearbeta information. Störande minnen som lagrats på ett dysfunktionellt sätt i minnessystemet kan härmed börja bearbetas.