Palvelut

                                                      Botnia Care    

Botnia care  on yksityinen palveluntuottaja, joka tarjoaa sosiaali- ja terveydenhuollon avopalveluita  asiakkaan eri tarpeisiin yhdessä suunniteltuina. Palvelumme on suunnattu kaikille, joilla on hoidon tai tuen tarvetta yksilönä ja/tai perheenä.

 Työryhmämme muodostuu kokeneista terveyden- ja sosiaalihuollon ammattilaista. Meillä on vahva psykiatrinen osaaminen. Keskeisiäosaamisaluetta ovat  perhetyö, kognitiivinen psykoterapia ja lastensuojelutyö ovat keskeisiä osaamisalueitamme.

Palvelulupauksemme on toimia asiakaslähtöisesti, joustavasti ja luottamuksellisesti työskennellessämme lasten, nuorten, aikusten ja koko perheen kanssa. Yhteydenotto on ketterää puhelimitse tai sähköisen ajanvarauksen/sähköpostitse jätetyn yhteydenottopyynnön kautta. Palvelumme on suunniteltu mobiileiksi, mikä tarkoittaa, että voimme tarvittaessa liikkua asiakkaan kotiin tai toteuttaa yksilötapaamisia eri ympäristöissä eri ajankohtina. Asiakkaan tarvitsemat yksilölliset- ja/tai ryhmämuotoiset palvelut sekä tukimuodot suunnitellaan yhdessä sosiaalihuollon ja asiakkaan kanssa. Palvelemme kaksikielisesti, suomen ja ruotsin kielellä.

 

Avopalvelut

Tarjoamme lapsiperheille monipuolisia sosiaalihuollon avopalveluja. Palveluihimme kuuluvat perheiden, lasten- ja nuorten varhaiset tuki- ja ennaltaehkäisevät palvelut. Ennaltaehkäisevän  työn tehtävänä on tukea elämänhallinnan ja omien voimavarojen käyttöönottoa sekä vahvistaa arjessa selviytymistä.

Palvelut räätälöidään yhteistyössä kunnan sosiaalihuollon viranhaltijan kanssa juuri perheen, lapsen tai/ja nuoreen tarpeisiin sopivaksi. Järjestämme myös tapaamispaikkatoimintaa, joissa valvotut tapaamiset on mahdollista toteuttaa.

Jälkihuolto

Botnia Care tarjoaa lastensuojelulain mukaista jälkihuoltoa. Lähtökohtana on nuoren asiakassuunnitelman mukainen palvelu, jonka tarkoitus on tukea itsenäistymistä ja oman elämän hallintaa nuoren omassa ympäristössä. Toiminta arvioidaan säännöllisesti ja yhteistyötä tehden sosiaalitoimen ja perheen kanssa. Asiakastapaamiset toteutetaan yksilöllisesti nuoren elämäntilanne huomioiden ja tarpeen mukaisesti asiakkaan kotona tai muussa paikassa, joka edistää nuoren elämänhallinnan kulkua. Työmme tavoitteena on saada nuoresta kypsymään tasapainoinen aikuinen.

 

Perhetyö

Botnia Care tuottaa lastensuojelun perhetyötä yhdessä sovitun asiakassuunnitelman mukaisesti lapsen ja perheen tarpeita tukien, perheen omassa elinympäristössä. Toimintamme lähtökohtana on, että palvelut tarjotaan asiakkaan lähellä.

Perhetyössä korostuu perheen vuorovaikutussuhteiden vahvistaminen ja perheen yhteisten voimavarojen löytäminen keskustelujen avulla.Yhdessä nuorten ja heidän perheensä kanssa asetetaan selkeät tavoitteet. Joskus perhekeskustelujen rinnalle tarvitaan yksilökeskusteluja nuoren ajatusmaailman selvittämiseen tai vanhemuuden tukemiseen sekä vahvistamiseen.

 

Kognitiivinen psykoterapia

 

Seksuaalineuvonta/ -terapia

Seksuaaliterapeutti toimii osana asiakkaan kokonaisvaltaista hoitoa. Neuvonta ja terapia on yksilöllistä seksuaalisuuteen ja sukupuolisuuteen liittyvien asioiden ja ongelmien käsittelyä. Seksuaaliterapia on tarkoitettu kaikenikäisille ja erilaisissa elämäntilanteissa oleville ihmisille.​

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%d bloggare gillar detta: